Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đền Gốm   |    Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại: Sản lượng điện tăng trên 12%   |    Tuyến đường tránh nối các quốc lộ 18 và 37: Tạo "cửa mở" cho Chí Linh phát triển   |    Công ty TNHH Nhôm Đông Á: Phấn đấu tăng 12% lượng hàng xuất khẩu   |    Tạc tượng Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát bằng ngọc nặng 4 tấn ở chùa Côn Sơn   |    Cuối năm giao thông bát nháo   |    Nhóm thủy thủ trộm than Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại sa lưới   |    Hội nghị báo cáo viên quý I năm 2019 và tiếp nhận các tổ chức cơ sở đoàn   |    Chí Linh: Cao điểm về chấn chỉnh trật tự đô thị   |    Công an thị xã Chí Linh: Phát hiện, xử lý nhiều vụ phạm pháp hình sự   |    Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại đề nghị bổ sung thêm tổ máy nhiệt điện đốt than 600 MW vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia   |    Xây dựng nhà máy sản xuất đồ dùng nhựa ở khu công nghiệp Cộng Hòa   |    Tỉnh Hải Dương dần hình thành mạng lưới đô thị bền vững   |    CHÍNH THỨC: Từ 01.3.2019 thành lập thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương   |    Thị xã Chí Linh tổ chức hội nghị hiệp đồng giao nhận quân năm 2019   |    Chí Linh phát triển trồng rau theo chuỗi   |    Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thành lập thành phố Chí Linh tại Phiên họp thứ 30   |    Chí Linh xây dựng phương án chống hạn cho 3 hồ   |    Chí Linh đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất vụ chiêm xuân   |    Đầu tư 2 tỷ đồng xây dựng khu xử lý chất thải trong trang trại chăn nuôi   |   

Cuộc bầu cử đã thành công rất tốt đẹp (*)

Thứ sáu - 17/06/2016 09:11 - 443 lượt xem
Bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh tại hội nghị tổng kết bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu tại hội nghị


Kính thưa các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy
Kính thưa các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử tỉnh
Thưa toàn thể các đồng chí

Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành các nội dung công việc đề ra. Thay mặt Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử tỉnh, tôi phát biểu nhấn mạnh một số nội dung sau:

Thưa toàn thể các đồng chí!

Sau hơn 5 tháng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, đến thời điểm này, chúng ta có thể khẳng định rằng: Cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh ta đã thành công rất tốt đẹp. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước ta nói chung, tỉnh ta nói riêng trong năm 2016. Cuộc bầu cử là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn xã hội; đồng thời cũng là dịp để nhân dân phát huy quyền làm chủ, sáng suốt lựa chọn, giới thiệu và bầu ra những người tiêu biểu, đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp; qua đó phát huy tinh thần yêu nước của các tầng lớp nhân dân, nâng cao nhận thức về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Đồng thời đây cũng là dịp để chúng ta kiểm nghiệm sự lãnh đạo của cấp ủy, sự vào cuộc của các cấp chính quyền, của MTTQ và các đoàn thể nhân dân; đây cũng là dịp để chúng ta đánh giá sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị trước công tác bầu cử; và sự ủng hộ, tín nhiệm của cử tri đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị.

Thưa toàn thể các đồng chí

Triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương về công tác bầu cử, mặc dù thời điểm triển khai công tác bầu cử vào gần Tết Nguyên đán Bính Thân, nhưng với sự nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, bảo đảm kịp thời, đúng quy định của pháp luật. 

Kết quả, ngày 22-5-2016 đã thực sự là ngày hội của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, với 1.360.627 cử tri trong tỉnh tham gia bỏ phiếu bầu cử tại 1.976 khu vực bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 96,8%. Trong đó, TP Hải Dương đạt 98,5%; các huyện Gia Lộc, Tứ Kỳ, Kim Thành, thị xã Chí Linh... đều đạt gần 98%. Có 200 tổ bầu cử tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%; không có tổ bầu cử nào có tỷ lệ cử tri đi bầu dưới 50% và không có đơn vị bầu cử nào vi phạm pháp luật nghiêm trọng phải tổ chức bầu lại. Số cử tri dự lễ khai mạc với số lượng đông, một số điểm bầu cử cử tri dự lễ khai mạc với trên 400 người như xã Phúc Thành (Kinh Môn), phường Lê Thanh Nghị (TP Hải Dương). 

So với các kỳ bầu cử trước, ý thức trách nhiệm của cử tri trong cuộc bầu cử này cao hơn. Nhiều cử tri cao tuổi, đặc biệt có cử tri trên 100 tuổi vẫn đi bỏ phiếu. Các cử tri đi bầu cử đã nghiên cứu kỹ tiểu sử của từng ứng cử viên và cơ cấu để lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn, có trình độ, năng lực, có khả năng nắm bắt, mang tiếng nói của cử tri đến với cơ quan chức năng và quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước và địa phương để bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Kết quả cử tri đã sáng suốt lựa chọn, bầu được 9 đại biểu Quốc hội, 64 đại biểu HĐND tỉnh, 433 đại biểu HĐND huyện và 6.862 đại biểu HĐND cấp xã, cơ bản đủ số lượng, đúng cơ cấu, thành phần theo định hướng; đại biểu trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu cao.

Chúng ta có thể khẳng định rằng: Đạt được kết quả đó là do có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của cả hệ thống chính trị; sự tham gia hưởng ứng của cộng đồng các doanh nghiệp, cùng với sự đồng thuận, ủng hộ tham gia tích cực, hiệu quả của các tầng lớp nhân dân trong nhiều tháng qua và đặc biệt là ngày bầu cử 22-5 đã góp phần thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh ta.

Thay mặt Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử tỉnh, tôi ghi nhận và biểu dương các cấp, các ngành, các địa phương và cử tri trong tỉnh, đặc biệt là các tập thể và cá nhân được khen thưởng ngày hôm nay đã nỗ lực, tập trung trí tuệ, chuẩn bị đầy đủ, chu đáo để tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Thắng lợi của cuộc bầu cử đã cho thấy sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, từ việc định hướng cơ cấu, số lượng, thành phần qua 5 bước và 3 lần hiệp thương dân chủ; sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Kết quả nổi bật được thể hiện ở những nội dung sau:

Thứ nhất, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, các địa phương được triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, từ việc định hướng cơ cấu đến hội nghị hiệp thương, lập và niêm yết danh sách cử tri, hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác và nơi cư trú, công tác vận động bầu cử, công bố danh sách chính thức những người ứng cử đã được lãnh đạo thực hiện bảo đảm trước tiến độ và thời gian quy định.

Thứ hai, công tác chuẩn bị nhân sự đã phát huy được dân chủ và sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ; gắn kết quả nhân sự của Đại hội Đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu những người tiêu biểu, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định để tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. 

Thứ ba, công tác hiệp thương giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND của MTTQ các cấp trong tỉnh đạt kết quả tốt; đã tích cực, chủ động phối hợp với chính quyền tổ chức thực hiện tốt công tác hiệp thương bảo đảm dân chủ, công khai, đúng quy định của pháp luật. Qua hiệp thương đã giới thiệu được những người bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần hợp lý, được cử tri tin tưởng ra ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Thứ tư, công tác thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử được triển khai kịp thời, đồng bộ, sâu rộng; sự vào cuộc tích cực của các cơ quan báo chí trung ương, địa phương; các trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị và hệ thống đài truyền thanh ở cơ sở đã kịp thời truyền tải các nội dung tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đúng về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, về vai trò, trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của công dân, hăng hái, tích cực tham gia bầu cử đạt tỷ lệ cao.

Thứ năm, các ngành trong khối nội chính đã chủ động nắm chắc tình hình tại cơ sở, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng, triển khai có hiệu quả các phương án, kế hoạch bảo vệ cho cuộc bầu cử; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến các ứng cử viên; làm tốt công tác phối hợp, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử; do vậy, tình hình an ninh trật tự tại các điểm bầu cử trong tỉnh được bảo đảm tuyệt đối an toàn, nhất là trong ngày diễn ra bầu cử, góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Từ thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ đạo thành công của cuộc bầu cử lần này, chúng ta có thể thấy rằng: Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp thật sự là Ngày hội của toàn dân, trước hết phải xác định cuộc bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị. Trong quá trình tổ chức thực hiện cuộc bầu cử phải bảo đảm sự lãnh đạo chặt chẽ của cấp ủy đảng, sự chỉ đạo sâu sát của chính quyền các cấp; sự phối hợp thực hiện của Ủy ban MTTQ, các đoàn thể nhân dân từ tỉnh đến cơ sở trong việc cung cấp các thông tin, đồng thời làm tốt công tác vận động quần chúng tích cực tham gia công tác bầu cử. Việc thành lập các tổ bầu cử phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, hướng dẫn của Trung ương, nhất là các thành viên tổ bầu cử phải sát với tình hình thực tế ở từng địa phương, cơ sở.

Phải thật sự sâu sát cơ sở, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện công tác bầu cử của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và các tổ chức phụ trách bầu cử nhằm kịp thời phát hiện và uốn nắn những sai sót, lệch lạc ở cơ sở bảo đảm công tác bầu cử đúng luật.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác triển khai, tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Đó là: Công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bầu cử ở một số đơn vị, địa phương còn chưa kịp thời. Nội dung tuyên truyền có lúc chưa bám sát các yêu cầu nhiệm vụ; tuyên truyền trực quan một số nơi chưa bảo đảm. Công tác hướng dẫn hiệp thương của Uỷ ban MTTQ một số địa phương còn lúng túng, chưa bảo đảm cơ cấu, thành phần, tiêu chuẩn. Việc định hướng cơ cấu đại biểu HĐND ở một số nơi vẫn chưa sát với tình hình thực tế nên khi hiệp thương, giới thiệu ứng cử viên còn lúng túng;  tỷ lệ ứng cử viên là nữ, tuổi trẻ... chưa bảo đảm. Việc tổ chức cho các ứng cử viên gặp gỡ, tiếp xúc cử tri và các tầng lớp nhân dân vẫn theo khuôn mẫu, chưa có nhiều hình thức đa dạng. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện công tác bầu cử có việc chưa kịp thời, còn chồng chéo. 

 Thưa toàn thể các đồng chí!

Thành công của cuộc bầu cử mới chỉ là bước đầu, để thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ đề ra tôi đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:
Một là, Các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh cần tập trung tuyên truyền về thành công của cuộc bầu cử tới cán bộ, đảng viên và người dân, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng thành công của cuộc bầu cử; tập trung triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra; phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt từ 8-8,5%, chỉ số năng lực cạnh trạnh cấp tỉnh đạt mức xếp hạng 20 đơn vị dẫn đầu trong cả nước. 
Hai là, một nhiệm vụ rất quan trọng của Ủy ban Bầu cử các cấp, đó là: Xác nhận tư cách người trúng cử đại biểu HĐND các cấp. Đây là điểm mới của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND quy định về thẩm quyền xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu HĐND cho Ủy ban Bầu cử các cấp. Do vậy, tôi đề nghị Ủy ban Bầu cử các cấp căn cứ vào kết quả tổng kết bầu cử đại biểu HĐND, khẩn trương tiến hành xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu HĐND; cấp giấy chứng nhận đại biểu HĐND khóa mới đối với người trúng cử và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tại kỳ họp thứ nhất.

Ba là, các cấp, các ngành, các địa phương cần chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức tốt kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp để kiện toàn các chức danh lãnh đạo của HĐND và UBND nhiệm kỳ 2016 -2021; công tác nhân sự cần bám sát vào các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh để thực hiện bảo đảm đúng quy trình, đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; nhanh chóng ổn định tổ chức và đi vào hoạt động hiệu quả ngay từ những tháng đầu, quý đầu của nhiệm kỳ. Yêu cầu HĐND các cấp khẩn trương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức kỳ họp thứ nhất xong trước ngày 7-7-2016. 

Bốn là, mỗi ứng cử viên khi trở thành đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp phải tích cực rèn luyện phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tích cực tham mưu thực hiện thật tốt lời hứa của mình trước cử tri khi đi vận động bầu cử; phải thật sự là cầu nối giữa cử tri, nhân dân với cấp ủy, chính quyền để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Thực hiện đầy đủ và đổi mới trong công tác của mình để HĐND thực sự là cơ quan quyền lực cao nhất ở địa phương với vị thế và tầm cao mới theo đúng quy định của pháp luật.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Phát huy truyền thống, thành tựu và những kinh nghiệm hoạt động của HĐND các khóa trước, Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng chắc chắn rằng HĐND, UBND các cấp trong toàn tỉnh nhiệm kỳ tới sẽ có nhiều đổi mới để cùng với Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, sớm đưa Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Nhân dịp này, tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo hướng dẫn, giúp đỡ hiệu quả của các bộ, ngành trung ương; xin biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn của các cấp, các ngành cùng toàn thể nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tỉnh.

 Cuối cùng, thay mặt Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử tỉnh, xin kính chúc các đồng chí đại biểu khách quý cùng toàn thể các đồng chí đại biểu tham dự hội nghị mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

-----------------------
(*) Tiêu đề do Báo điện tử Hải Dương đặt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bản đồ Du lịch Hải Dương
Bài viết được xem nhiều

CẨM NANG DU LỊCH CÔN SƠN – KIẾP BẠC
CẨM NANG DU LỊCH HẢI DƯƠNG
DI TÍCH, DANH THẮNG, LỄ HỘI Ở CHÍ LINH
QUY HOẠCH THỊ XÃ CHÍ LINH
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO
 
Quốc gia truy cập
Flag Counter
  • Đang truy cập38
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm34
  • Hôm nay6,626
  • Tháng hiện tại358,999
  • Tổng lượt truy cập13,032,658
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây